Preços 2023/24


Janeiro, Fevereiro -- 2500 € (7 noites)  |  2290 € (6 noites)  |  2030 € (5 noites)  |  1730 € (4 noites)  |  1370 € (3 noites)  |  960 € (2 noites)

Março, Abril, Maio -- 3000 € (7 noites)  |  2750 € (6 noites)  |  2440 € (5 noites)  |  2080 € (4 noites)  |  1650 € (3 noites)  |  1160 € (2 noites)

Junho -- 3200 € (7 noites)  |  2930 € (6 noites)  |  2600 € (5 noites)  |  2210 € (4 noites)  |  1750 € (3 noites)  |  1230 € (2 noites)

Julho -- 3500 € (7 noites)

Agosto -- 4500 € (7 noites)

Setembro -- 3300 € (7 noites)  |  3020 € (6 noites)  |  2680 € (5 noites)  |  2280 € (4 noites)  |  1810 € (3 noites)  |  1270 € (2 noites)

Outubro, Novembro, Dezembro -- 2500 € (7 noites)  |  2290 € (6 noites)  |  2030 € (5 noites)  |  1730 € (4 noites)  |  1370 € (3 noites)  |  960 € (2 noites)

Natal: 456€ por noite (mínimo 3 noites) / Ano Novo: 500€ por noite (mínimo 3 noites)